WDODelta

WDODelta zorgt voor veilig wonen met water, voldoende en schoon water voor inwoners, boeren en bedrijven, in de stad en de natuur. Samen met partners doen zij dat op een sobere en doelmatige wijze, zodat de mensen in het gebied gezond en veilig kunnen leven, wonen en werken.

Datakwaliteit watergangenbeheer

Voor WDODelta heeft Phinion de datakwaliteit van het watergangenbeheer onderzocht. Het waterschap wilde weten of de locatie en afmetingen van de watergangen die zij hadden verwerkt in het beheerregister correct waren. Daarnaast moest ook worden bepaald of de capaciteit van de watergangen nog voldeed.

Risico’s van onjuiste data

  • Compliance risico
    Sloten voldoen niet aan de wettelijke kaders.
  • Risico hydrologische modellen
    Aansprakelijkheid bij overstromingen.
  • Asset Management
    Onjuiste data zorgt voor lage performance, hoge kosten en risico’s.

Methode

De watergangen worden met graafmachines onderhouden. Door op de bak van de graafmachine een GPS installatie te monteren heeft Phinion live data van alle graafbewegingen verzameld en verwerkt. Deze metingen heeft Phinion vervolgens vergeleken met de aanwezige GIS data.

Constateringen

Het onderzoek heeft geresulteerd in een gedetailleerd beeld van de verschillen tussen aanwezige data en de feitelijk situatie van de watergangen die WDODelta in beheer heeft. Phinion heeft in een aantal  gebieden belangrijke verschillen ontdekt in de breedte, diepte, locatie en capaciteit van de watergangen.

Innovatie en verbeteringen

Met deze nieuwe geavanceerde technieken kunnen watergangen live digitaal in kaart worden gebracht. Vanuit de graafmachine kan veel accurate data worden verzameld. Deze data wordt met behulp van machine learning realtime geoptimaliseerd, geanalyseerd en verwerkt.

Via een live scherm is de situatie direct zichtbaar. Het is dan ook mogelijkheid direct onderhoud te laten plegen of een doormelding voor actie in de toekomst te plannen.

GIS beheerders krijgen een real time terugkoppeling. Zij kunnen direct meekijken als afwijkende situaties zijn geconstateerd en legger data bijwerken als deze afwijkt.

Is jouw organisatie ook een waterschap?
Neem dan contact met ons op en ontdek de mogelijkheden.