Klantcase Westland Infra

Het beheer van het  elektriciteits- en gasnet in het  Westland, Midden-Delfland en een deel van de Botlek ligt bij Westland Infra. Het beheer houdt in dat in deze gebieden energie wordt getransporteerd naar alle huishoudens, bedrijven en instellingen. Daarnaast moet onderhoud worden gepleegd aan het energienet om storingen te voorkomen.

Netbeheerders in Nederland houden de gas- en elektriciteitsinfrastructuur operationeel. Zij zijn verantwoordelijk voor het Assetmanagement van bijvoorbeeld hoogspanningsruimtes en ondergrondse kabels en gasleidingen. Vanuit hun speciale positie als publieke beheerders moeten ze compliant zijn met de ‘Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas’. Eén van deze verantwoordelijkheden is het waarborgen van de beschikbaarheid en kwaliteit van de data over deze assets. Daarnaast is deze datakwaliteit van essentieel belang voor het voorkomen van storingen, uitval, gevaarlijke situaties en de bijkomende kosten en risico’s hiervan.

Gezamenlijke beleidsvormgeving

Samen met KPMG heeft Netbeheer Nederland, in samenwerking met Enexis, Liander, Stedin en Westland Infra, invulling gegeven aan deze verantwoordelijkheid door een methode voor kwaliteitsbeheersing vast te stellen. In deze methode moet de data kwaliteit beheerst worden op basis van 3 zogenaamde ankers: Expertbeoordeling, fysieke controle en data analyse. De concretisering van deze ankers is bij de netbeheerders zelf neergelegd. Zij moeten deze processen vormgeven en iedere 2 jaar de beoordeling uitvoeren. Phinion heeft hiervoor niet alleen een schaalbare oplossing geleverd, maar tevens een datakwaliteitsverbetering gerealiseerd.

Gebrek aan domeinkennis

Voor het data analyse anker, adviseerde het rapport van Netbeheer Nederland/ KPMG data-mining technieken toe te passen. Bij Westland Infra ontbrak de benodigde kennis en expertise op dit gebied evenals de conceptuele kennis om dit proces vorm te geven. Zodoende is Westland Infra opzoek gegaan naar een geschikte uitvoerende partner. Niet alleen met het idee om compliant te zijn maar tevens om een structurele slag te slaan in datakwaliteit.

Complexiteit

Een aantal factoren maakte dit probleem ingewikkeld: Hoe gaan we om met relationele datastructuren die niet makkelijk in tabellen uit te drukken zijn? Hoe gaan we om met de dynamiek in de data die van dag op dag verandert? Hoe zijn we in staat om deze analyse werkend te krijgen op grote hoeveelheden data? En: hoe gaan we dit proces automatiseren en onderhouden, zodat we niet iedere 2 jaar opnieuw hoeven te beginnen?

Business case Westland Infra

 • Winst door kwaliteit
  Onderhoudskosten, correcties en compliance door toezichthouder.
 • Winst in de uitvoering
  Lagere kosten met hetzelfde resultaat.
 • Winst in de doorlooptijd
  Kosten die voortbestaan in combinatie met kwaliteitsproblemen.

Oplossing

Design, built, maintain & operate

Phinion heeft Westland Infra geholpen door een volledige oplossing te ontwerpen, te realiseren en de analyse uit te voeren van ruwe data tot aan het uiteindelijke data anker. Deze oplossing bestaat uit de volgende stappen:

 • Geautomatiseerd en gestandaardiseerd ophalen van data uit bronsystemen (ETL proces: JSON via REST).
 • Mapping van data in relevante tabellen, inclusief relationele objectverbanden en metadata.
 • Geautomatiseerde patroonanalyse: het algoritme vindt autonoom en onbevooroordeeld regels door middel van decision tree algoritmes.
 • Beoordeling van regels door Westland Infra specialisten met behulp van de Phinion Data Quality Studio (DQS).
 • Geautomatiseerd toewijzen van ankers op de objecten door middel van goedgekeurde kwaliteitsregels die door DQS zijn voorgesteld.

Gedurende het beoordelingsproces van de gevonden regels geeft DQS ook inzicht in verdachte waarden en waarom deze outliers niet voldoen aan de normale patronen in de data. Voor de twee jaarlijkse herhaling van deze beoordeling heeft Phinion een intelligente vergelijkingsmodule ingezet die alleen de veranderingen in kwaliteitsregels rapporteert. Zodoende is tweejaarlijkse beoordeling zo goed als geautomatiseerd.

Schaalbaarheid en standaardisering

Westland Infra had de keuze uit een standaard consultancy gericht aanbod en het productgerichte aanbod van Phinion. Phinion heeft op basis van haar modules en expertise een vast aanbod gepresenteerd voor zowel de investering als doorlooptijd, inclusief verwachte resultaten. Doordat de oplossing schaalbaar is en uit standaard modules bestaat, kunnen herhaalanalyses en het herbeoordelen van kwaliteitsregels geautomatiseerd worden uitgevoerd. Aanpassingen aan tabellen kosten hierdoor nog 10% van de initiële doorlooptijd en kosten. Zodoende betekent de keuze voor Phinion voor Westland Infra zowel een lagere initiële investering als een zeer grote kostenbesparing op langere termijn. De oplevering heeft plaatsgevonden binnen de beloofde doorlooptijd.

Resultaat

Met de turn-key oplossing en expertise van Phinion is Westland Infra voorzien van begrijpelijke en betrouwbare kwaliteitsregels. Hiermee heeft Westland Infra de data ankers kunnen vormgeven en op dat gebied de compliance met wet- en regelgeving verbetert. Elke twee jaar kan vrijwel geautomatiseerd de beoordeling worden uitgevoerd.

Met de gevonden regels is tevens meerwaarde gecreëerd met de “bijvangst” van de analyses. Zo bleken een deel van gevonden outliers daadwerkelijk te verbeteren data. Dit zijn resultaten waar vooraf geen rekening mee werd gehouden. De expertise en ervaring van Phinion op het gebied van machine learning is erkend door Westland Infra middels meerdere vervolgtrajecten.

Is jouw organisatie ook een netbeheerder?
Lift dan direct mee op de ervaringen en resultaten van dit project bij Westland Infra.