JIM Foundation

De JIM Foundation, opgericht in mei 2022, helpt financiële instellingen bij de beoordeling of investeringen duurzaam zijn. Het model dat bij de beoordeling wordt gebruikt stelt investeerders in staat bedrijfsprestaties te vergelijken en inzichten te benutten voor duurzame investeringen.

Joint Impact model

Het Joint Impact Model (JIM) van de JIM Foundation is een analysetool die de economische, sociale en milieu-impact van investeringen en projecten evalueert. Het model is ontworpen om een objectief overall beeld te geven van zowel de positieve als negatieve effecten die financiële investeringen hebben in de ontwikkeling van een bedrijf.

Het Joint Impact Model helpt investeerders om niet alleen financieel rendement na te streven, maar ook positieve maatschappelijke en ecologische effecten kwantitatief inzichtelijk te maken.

Phinion speelt een belangrijke rol in de verdere doorontwikkeling van het model door onze kennis van softwareontwikkeling en innovatieve benadering van het analyseren en verwerken van grote dataverzameling. Phinion helpt bij het integreren en presenteren van nieuwe duurzaamheidsindicatoren in het model. Dit zorgt ervoor dat het JIM actueel blijft om de meest actuele duurzaamheidsnormen toe te passen.

 Het development team van Phinion bestaat uit specialisten op het gebied van softwareontwikkeling. Zij luisteren goed naar de wensen van de klant en weten waar software aan moet voldoen voor een optimale en veilige werking, in combinatie met een gebruiksvriendelijke interface. Door al deze facetten te combineren komen we tot prettig werkende en veilige software.

Ben je geïnteresseerd in nieuwbouw of doorontwikkeling van software?
Neem dan contact met ons op en ontdek de mogelijkheden.